Fatima info

Fatima

Dowiedz się więcej

Kancelaria informacje

Kancelaria parafialna

Prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny
kom. 501 082 510

Kancelaria informacje

Kontakt

Zadzwoń do nas w sprawie pielgrzymki
kom. 501 082 510

Po każdym dziesiątku Różańca należy dodawać:

  1. „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba. Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
  2. „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie”.
  3. „Święty Józefie – módl się za nami.”
  4. „Święty Michale Archaniele – swoim światłem oświecaj nas Święty Michale Archaniele – swoimi skrzydłami ochraniaj nas, Święty Michale Archaniele – swoim mieczem broń nas”. (Jest to najstarszy egzorcyzm).

LITANIA DO MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ BŁ. FRANCISZKA MARTO

O, błogosławiony Franciszku,
który miłując Matkę Najświętszą,
poświęciłeś Jej na zawsze swe niewinne serce
i ofiarowałeś swoje cierpienie z synowską miłością,

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, Boże Przedwieczny, Jedyny! Pragniemy Cię przyjąć na ziemi naszej, pełnej bólu i nieszczęścia, jako Pocieszyciela obiecanego. Racz, o Duchu Przenajświętszy, nawiedzać nas i przeniknąć całą ludzkość, biedną, przygnębioną i przytłumioną jarzmem grzechu. Sami już nie poradzimy sobie! Przyjdź więc Pocieszycielu...

MODLITWA ZA SĄSIADÓW

Boże, Ty, który znasz życie każdego człowieka, Ty, który znasz losy tego świata,
Ty, który przenikasz wszystko i wszystkich,
Ty, który jest największą głębią, która przyzywa inne głębie,
dzisiaj pragnę Cię prosić o tych, których sam wybrałeś, aby postawić ich na mojej drodze.

MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ BŁ. HIACYNTY MARTO

Wszechmogący i Miłosierny Boże,
w błogosławionej Hiacyncie zostawiłeś nam
świetlany przykład umiłowania Królowej Różańca Świętego,

Słowa Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do naszej Parafii na Placu Świętego Piotra w Rzymie.
08 październik 2008 r.

 

Transmisja Radia Maryja z Mszy św. koronacyjnej w naszej parafii.
3 październik 2009 r.

 

Homilia J.E. Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka - ordynariusza sosnowieckiego podczas Uroczystości Nałożenia złotej korony i różańca na Figurę Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii.
03 październik 2009 r.

 
 

Sakramenty
- formalności do spełnienia -

  • Zgłoszenie może dokonać tylko i wyłącznie Rodzic dziecka, będący naszym parafianinem (z innej parafii wymagane jest zezwolenie od księdza z parafii zgłaszającego). Należy przedstawić do wglądu Akt Urodzenia dziecka. Należy uczestniczyć w nauce przedchrzcielnej dla Rodziców oraz Rodziców Chrzestnych. Rodzice Chrzestni nie będący naszymi parafianami winni przedłożyć zezwolenie z parafii do której należą. Należy przedstawić zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
  • Należy przedstawić Metrykę chrztu dziecka.
  • Należy przedstawić: Metrykę Chrztu, Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych należy przedstawić świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
  • Należy przedstawić: Świadectwo Chrztu (wypisane w ostatnim półroczu), spisanie protokołu przedślubnego z ustaleniem daty i godziny zawarcia związku małżeńskiego, dowody osobiste, – świadectwa katechizacji, świadectwa bierzmowania, zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej, wygłoszenie zapowiedzi w swoich parafiach, zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
  • Zgłaszając pogrzeb należy przynieść akt zgonu. W przypadku osoby zmarłej pochodzącej z innej parafii należy dostarczyć zgodę Proboszcza miejsca.

Youtube Widget Slider