Fatima info

Fatima

Dowiedz się więcej

Kancelaria informacje

Kancelaria parafialna

Prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny
kom. 501 082 510

Kancelaria informacje

Kontakt

Zadzwoń do nas w sprawie pielgrzymki
kom. 501 082 510

Ks. kanonik Marek Maciążek – proboszcz parafii

Urodził się 08 września 1958 w Szczecinie. Ma brata Kazimierza. Ukończył Liceum o profilu humanistycznym w Policach. Po egzaminie dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie - Paradyżu.

4 kwietnia 1983 r. w katedrze szczecińskiej przyjął Sakrament Święceń w stopniu prezbitera z rąk ks. Abp Kazimierza Majdańskiego.

Pierwszą placówką była parafia NSNMP w Barlinku, a następnie w Kluczewie, Dobrej Nowogardzkiej, Myśliborzu i Ińsku. Dekretem ks. Abp Przykuckiego w roku 1991 r. został mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha w Bielicach. Jako jedna z pierwszych inicjatyw duszpasterskich zainicjowana przez ks. Proboszcza to peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w całej parafii. Perygrynację 07 września 1994 r. rozpoczął ks. Bp S. Stefanek. Przez 3 lata, figura nawiedzała domy wszystkich mieszkańców i jednoczyła wiernych na modlitwie różańcowej. Podczas posługi proboszczowskiej odbudował od podstaw kościół filialny w Nastazinie, jako wotum na tysiąclecie św. Wojciecha. 27 kwietnia 1997 r. ks. Abp M. Przykucki dokonał konsekracji świątyni. Wśród licznych działań duszpasterskich, ks. Marek zainicjował „parafiadę”, która była wpisana w stały program powiatowy i cieszyła się zainteresowaniem całej Gminy Maszewo i Gminy Stara Dąbrowa. Z działalności charytatywnej zasłynął ks. Proboszcz przygotowaniem paczek i darów dla rodzin wielodzietnych i tych, którzy potrzebowali materialnej pomocy. Za działalność duszpasterską i społeczną wielokrotnie został uhonorowany wyróżnieniami lokalnych władz.


Od 07 sierpnia 2001 r. został przeniesiony z parafii św. Wojciecha z Bielic do parafii św. Tomasza Ap w Szczecinie na osiedlu Kasztanowym. W nowej parafii ks. Marek kontynuuje dzieło budowy parafialnej świątyni i domu parafialnego. Inicjatywa duszpasterska w parafii jest obecnie ukierunkowana przy cudownej figurze Matki Bożej Fatimskiej, dla której złotą koronę i perłowy różaniec pobłogosławił w Rzymie papież Benedykt XVI. Doceniając pracę duszpasterską ks. proboszcza, w 2012 r. ks. Arcybiskup mianował ks. Marka kanonikiem kapituły stargardzkiej.

ZAMIŁOWANIA: wszechstronne

Motto życia: Bogu serce, ludziom uśmiech, sobie - krzyż

Słowa Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do naszej Parafii na Placu Świętego Piotra w Rzymie.
08 październik 2008 r.

 

Transmisja Radia Maryja z Mszy św. koronacyjnej w naszej parafii.
3 październik 2009 r.

 

Homilia J.E. Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka - ordynariusza sosnowieckiego podczas Uroczystości Nałożenia złotej korony i różańca na Figurę Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii.
03 październik 2009 r.

 
 

Sakramenty
- formalności do spełnienia -

  • Zgłoszenie może dokonać tylko i wyłącznie Rodzic dziecka, będący naszym parafianinem (z innej parafii wymagane jest zezwolenie od księdza z parafii zgłaszającego). Należy przedstawić do wglądu Akt Urodzenia dziecka. Należy uczestniczyć w nauce przedchrzcielnej dla Rodziców oraz Rodziców Chrzestnych. Rodzice Chrzestni nie będący naszymi parafianami winni przedłożyć zezwolenie z parafii do której należą. Należy przedstawić zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
  • Należy przedstawić Metrykę chrztu dziecka.
  • Należy przedstawić: Metrykę Chrztu, Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych należy przedstawić świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
  • Należy przedstawić: Świadectwo Chrztu (wypisane w ostatnim półroczu), spisanie protokołu przedślubnego z ustaleniem daty i godziny zawarcia związku małżeńskiego, dowody osobiste, – świadectwa katechizacji, świadectwa bierzmowania, zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej, wygłoszenie zapowiedzi w swoich parafiach, zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
  • Zgłaszając pogrzeb należy przynieść akt zgonu. W przypadku osoby zmarłej pochodzącej z innej parafii należy dostarczyć zgodę Proboszcza miejsca.

Youtube Widget Slider