Fatima info

Fatima

Dowiedz się więcej

Kancelaria informacje

Kancelaria parafialna

Prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny
kom. 501 082 510

Kancelaria informacje

Kontakt

Zadzwoń do nas w sprawie pielgrzymki
kom. 501 082 510

Boże, Ty, który znasz życie każdego człowieka, Ty, który znasz losy tego świata,
Ty, który przenikasz wszystko i wszystkich,
Ty, który jest największą głębią, która przyzywa inne głębie,
dzisiaj pragnę Cię prosić o tych, których sam wybrałeś, aby postawić ich na mojej drodze.
Z całego mojego serca proszę Cię o te osoby, które mieszkają blisko mnie.
Twojej opatrzności powierzam moich sąsiadów, abyś w swej dobroci obdarzał ich tymi
łaskami, których najbardziej potrzebują.
Proszę Cię, aby moje oczy zawsze były otwarte na ich potrzeby,
aby nie zabrakło w naszym życiu oraz relacjach wzajemnej przyjaźni oraz szacunku.
Aby w nasze serca nie wkradła się obojętność lub zwykła ludzka ciekawość,
która polega tylko na jej zaspokojeniu.
Proszę Cię Panie o prawdziwe zainteresowanie się drugim człowiekiem, sąsiadem, którego
Ty mi dałeś, proszę Cię Panie, aby nikt z nich nie zginał.
Proszę Cię Panie o prawdziwą wspólnotę sąsiedzką, niech ona będzie oparta na miłości,
wzajemnym zrozumieniu, niesieniu pomocy oraz trwałości.
Przez Chrystusa Pana Naszego w mocy Ducha Świętego. Amen

Słowa Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do naszej Parafii na Placu Świętego Piotra w Rzymie.
08 październik 2008 r.

 

Transmisja Radia Maryja z Mszy św. koronacyjnej w naszej parafii.
3 październik 2009 r.

 

Homilia J.E. Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka - ordynariusza sosnowieckiego podczas Uroczystości Nałożenia złotej korony i różańca na Figurę Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii.
03 październik 2009 r.

 
 

Sakramenty
- formalności do spełnienia -

  • Zgłoszenie może dokonać tylko i wyłącznie Rodzic dziecka, będący naszym parafianinem (z innej parafii wymagane jest zezwolenie od księdza z parafii zgłaszającego). Należy przedstawić do wglądu Akt Urodzenia dziecka. Należy uczestniczyć w nauce przedchrzcielnej dla Rodziców oraz Rodziców Chrzestnych. Rodzice Chrzestni nie będący naszymi parafianami winni przedłożyć zezwolenie z parafii do której należą. Należy przedstawić zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
  • Należy przedstawić Metrykę chrztu dziecka.
  • Należy przedstawić: Metrykę Chrztu, Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych należy przedstawić świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
  • Należy przedstawić: Świadectwo Chrztu (wypisane w ostatnim półroczu), spisanie protokołu przedślubnego z ustaleniem daty i godziny zawarcia związku małżeńskiego, dowody osobiste, – świadectwa katechizacji, świadectwa bierzmowania, zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej, wygłoszenie zapowiedzi w swoich parafiach, zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
  • Zgłaszając pogrzeb należy przynieść akt zgonu. W przypadku osoby zmarłej pochodzącej z innej parafii należy dostarczyć zgodę Proboszcza miejsca.

Youtube Widget Slider