Fatima info

Fatima

Dowiedz się więcej

Kancelaria informacje

Kancelaria parafialna

Prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny
kom. 501 082 510

Kancelaria informacje

Kontakt

Zadzwoń do nas w sprawie pielgrzymki
kom. 501 082 510

WAŻNE WYDARZENIA HISTORYCZNE PARAFII ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W SZCZECINIE I POWSTANIE SANKTUARIUM DZIECI FATIMSKICH

20 sierpnia 1998 r. – Ks. abp Marian Przykucki erygował parafia pw. św. Tomasza Ap. w Szczecinie na Osiedlu Kasztanowym.

7 sierpnia 2001 r. – Dekretem ks. abp. Zygmunta Kamińskiego proboszczem parafii, po ks. Zbigniewie Tyszkiewiczu, został ks. Marek Maciążek.

4 maja 2002 r. – Ogrodzono kościelny plac budowy.

4 października 2003 r. – Ks. abp Zygmunt Kamiński poświęcił tymczasową kaplicę.

Lipiec 2005 r. – Wyjazd do Rzymu na grób Jana Pawła II. Prośba ks. prob. Marka Maciążka przy grobie Papieża o pomoc i wskazanie drogi, jak poprowadzić powierzoną jego duchowej pieczy wspólnotę parafialną. Po kilku tygodniach ks. M. Maciążek słyszy wewnętrzny głos, aby udał się do Fatimy po figurę Matki Bożej.

9 października 2005 r. – Pielgrzymka do Fatimy po figurę Matki Bożej.

13 października 2005 r. – Ks. kard. D. Carlos Amigo Vallejo, arcybiskup Sewilli, podczas głównych fatimskich uroczystości rocznicowych poświęcił figurę Matki Bożej Fatimskiej.

14 października 2005 r. – Podczas sprawowania porannej Mszy św. w Kaplicy Objawień po Komunii św., ks. prob. M. Maciążek dotknął do Cudownej Figury – figurę Matki Bożej Fatimskiej przeznaczonej dla parafii pw. św. Tomasza Ap. w Szczecinie.

21 października 2005 r. – Ks. Arkadiusz Wieczorek wniósł figurę Matki Bożej Fatimskiej do tymczasowej kaplicy.
O godz. 20.00 ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz odprawił w obecności licznych kapłanów i wiernych uroczystą Mszę św. witając Matkę Bożą w znaku figury Pani Fatimskiej. Rozpoczęło się całonocne czuwanie na modlitwie różańcowej. O godz. 24.00 została odprawiona Msza św. przez licznych kapłanów w obecności dużej ilości wiernych, o godz. 5.00 zostały odśpiewane Godzinki do Matki Bożej, a o godz. 6.00 celebrowana była Msza św. kończąca czas adoracji i modlitewnego czuwania przy Matce Bożej. Od tego czasu rozpoczął się w parafii św. Tomasza Ap. kult Matki Bożej Fatimskiej. Codzienny różaniec św. gromadzi wiernych na modlitwie.

13 maja 2006 r. – Rozpoczynają się comiesięczne uroczystości rocznicowe objawień fatimskich w intencji przeproszenia Boga i Matki Bożej za grzechy ludzkości. Szatan pokazał swoje prawdziwe oblicze. Wyśmiewanie wiary modlących się, kapłana, Matki Bożej, a nawet samego Pana Boga stało się codziennością tejże parafii. Jednakże nieustanny różaniec św., który płynął z tego miejsca modlitwy, dawał kapłanowi i parafianom pewność, płynącą z zaufania Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce, że ta wspólnota parafialna zacznie się duchowo zmieniać, odradzać i przybliżać do Pana Boga.

Luty 2008 r. – Ks. prob. Marek Maciążek zwrócił się do ks. abp. Zygmunta Kamińskiego z prośbą, o wyrażenie zgody na poświęcenie korony i różańca św. przez papieża Benedykta XVI.

14 maja 2008 r. – Po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez księdza arcybiskupa, ks. prob. Marek Maciążek tegoż dnia, w imieniu parafii św. Tomasza Apostoła w Szczecinie wystosował pismo do Stolicy Apostolskiej, do Prefettury della Casa Pontificia.

26 maja 2008 r. – Ks. proboszcz otrzymał wiadomość z Watykanu, że w dniu 8.10.2008 r. podczas audiencji generalnej w Watykanie o godz. 10.30 papież Benedykt XVI poświęci koronę i różaniec św. dla naszej Pani z Fatimy.

5 czerwca 2008 r. – O godz. 15.25 wybuchł pożar w budynkach gospodarczych, który strawił m.in. tarcicę przygotowaną na nowo powstający kościół.

21 czerwca 2008 r. – Podczas przygotowania do sprawowania Najświętszej Ofiary o godz. 18.00, kaplica została obrzucona jajkami.

5 lipca 2008 r. – Pierwsza sobota miesiąca. O godz. 19.30, kiedy ks. proboszcz z wiernymi odmawiał Różaniec św. na dach kaplicy zostały rzucone płyty CD, które zrobiły ogromny hałas.

Od 7 do 14 września 2008 r. – W parafii pw. św. Tomasza Ap. trwały Misje św., które przeprowadzili Ojcowie Franciszkanie: o. Sylwester i o. Dobromił.

13 września 2008 r. – Za pozwoleniem ks. biskupa przeprowadzono egzorcyzmy miejsca i ludzi. Ojcowie Franciszkanie wyszli głosić słowo Boże na ulice Osiedla Kasztanowego.

14 września 2008 r. – O godz. 15.00 Mszą św. pod przewodnictwem ks. abp. seniora Mariana Przykuckiego rozpoczęły się uroczystości związane z 10-leciem erygowania parafii św. Tomasza Ap. Ks. Arcybiskup poświęcił dzwony: „Matki Bożej Fatimskiej” i „św. Tomasza Apostoła”.

5 października 2008 r. – O godz. 18.00 z parafii wyruszyła, dwoma autokarami, pielgrzymka do Rzymu i Watykanu na spotkanie z Ojcem Świętym.

7 października 2008 r. – W godzinach porannych pielgrzymi udali się na wspólną modlitwę do grobu papieża Jana Pawła II. Podczas modlitwy różańcowej – różaniec św. –, który miał poświęcić papież Benedykt XVI dla naszej Pani Fatimskiej, został położony na płycie grobu Jana Pawła II.

8 października 2008 r. – Na Placu św. Piotra w Watykanie papież Benedykt XVI ku zaskoczeniu pielgrzymów wypowiedział znamienne słowa:
„Pozdrawiam Polaków. Witam pielgrzymów ze Szczecina, którzy przygotowują się do koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Jej opiece zawierzam was, tu obecnych, wasze rodziny i cały Kościół w Polsce. Ponawiam prośbę o modlitwę za biskupów zebranych na Synodzie. Pod przewodnictwem Pawła Apostoła, patrona tego roku, niech odkrywają, jak cenny jest dla nas skarb Pisma Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
Ojciec Święty po krótkim przywitaniu i rozmowie, pobłogosławił różaniec św., a następnie pobłogosławił złotą koronę. Benedykt XVI wyraził wdzięczność za obecność i zaznaczył, że pielgrzymom przybyłym z północy Polski oraz całemu regionowi, całym sercem błogosławi.

13 października 2008 r. – Miało miejsce uroczyste wniesienie złotej korony i różańca św. do kaplicy parafialnej. Uroczystościom przewodniczy ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz. Na Eucharystii obecnych było wielu kapłanów i bardzo liczne grono czcicieli Matki Bożej. Ks. Biskup podczas homilii przywołał słowa papieża z Placu św. Piotra, mówiąc o przygotowaniach parafii do koronacji figury Matki Bożej. Mówił: „Wiedzeni duchem wiary i miłości do Stwórcy, który posłał nam swojego Syna, chcecie Jego Matkę w Jej figurze przyozdobić złotą koroną, a na Jej dłonie założyć różaniec. To Maryja podczas ostatnich objawień fatimskich w październiku 1917 r. mówiła o odmawianiu różańca św.”

17 października 2008 r. – Wspólnota parafialna otrzymała list z Watykanu.
…Jego Świątobliwość Benedykt XVI – za moim pośrednictwem dziękuje księdzu za ofiarowany dar w postaci albumu, który jest wyrazem życzliwości i jedności z Następcą Świętego Piotra.
Ojciec Święty, wdzięczny za życzliwość i pamięć, zawierza cała Wspólnotę Parafialną macierzyńskiej opiece Matki Najświętszej, którą w sposób szczególny czcimy w miesiącu październiku, odmawiając różaniec. A „Ona Niewiasta Eucharystii (…) niech nam pomaga «trwać» w miłości Chrystusa, aby On nas wewnętrznie odnawiał”.
Na codzienny wysiłek „trwania w miłości Chrystusa” Ojciec Święty z serca błogosławi Księdzu Proboszczowi i całej Wspólnocie Parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Szczecinie-Załomie. Podpisał Mons. Gabriele Caccia Asesor.

21 lutego 2009 r. – 28 lutego 2009 r. – W intencji dobrego przygotowania się do uroczystości koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej, obok codziennej modlitwy różańcowej, parafianie udali się na pielgrzymkę parafialną do Ziemi Świętej.

13 marca 2009 r. (piątek) – W czasie trwania Wielkiego Postu, pomiędzy godz.15.00 a 16.00 zostały wybite kamieniem szyby w kaplicy.

9 maja 2009 r. – Ks. prob. Marek Maciążek otrzymał poświadczenie Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, że Ojciec Święty Benedykt XVI pobłogosławił złotą koronę i różaniec św. dla parafii św. Tomasza Apostoła w Szczecinie-Załomiu.

3 października 2009 r. – O godz. 12.00 ks. abp Andrzej Dzięga dokonał koronacji cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej. Ks. bp Grzegorz Kaszak nałożył szczerozłoty różaniec św. na dłonie Matki Bożej, a ks. abp senior Marian Przykucki dokonał uwielbienia cudownej Figury poprzez okadzenie.
Na początku Eucharystii ks. abp Andrzej Dzięga powiedział: „Dzień to szczególny z wielu powodów, pierwsza sobota października, różańcowego miesiąca, ale na tej ziemi, w tej wspólnocie, w której tutaj zaczynamy tę modlitwę Eucharystyczną, to czas zapowiadany, wymodlony i wytęskniony, przygotowany przez ks. Proboszcza i przez cała wspólnotę”. Ks. Arcybiskup podziękował za zaangażowanie w przygotowanie do tej uroczystości, a także podkreślił, że uroczystość przypomina pontyfikat papieża Jana Pawła II, w którym ważne było orędzie fatimskie i nadzieja fatimska: „To jest nadzieja dla dzisiejszego świata, ubogiego bez wiary, ubogiego w słabą miłość rodzinną, ubogiego w jedność międzyludzką, a Maryja tę nadzieję na nowo daje”. Ksiądz Arcybiskup przekazał, że w modlitwie łączy się z nami Ojciec Święty Benedykt XVI i zachęcił zebranych: „Niech serca nasze otworzą się i radością rozpalą, a gdy na skroniach Maryi ta korona zajaśnieje, niech jeszcze bardziej zwiąże się dalsze nasze życie z Nią, Fatimską Panią, Królową Świata, Matką Nadziei, także nadziei dla tej ziemi, dla Załomia, dla Szczecina, dla całego Zachodniego Pomorza, dla Polski i dla Europy”.
„…Przychodzimy dzisiaj, aby Ją ukoronować, aby Ją w sposób szczególny uczcić” – mówił ks. bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz sosnowiecki w homilii, którą zakończył słowami modlitwy: „Pani Przenajświętsza daj nam siłę, abyśmy Boga przestali obrażać i w ten sposób nieszczęść i niebezpieczeństw na naszą Ojczyznę nie ściągać”.

Na zakończenie Mszy św. ks. abp Andrzej Dzięga powiedział: „W Komunii św. zjednoczyliśmy się z samym Jezusem Chrystusem, ale teraz w tym duchu jedności popatrzyliśmy też na siebie i poczuliśmy tę bliskość, a za chwilę spojrzymy znowuż w twarz Maryi w tej figurze. Ale za nim to nastąpi to na chwilę spójrzcie w niebo, bo tylu z was nie wierzyło, że pogoda będzie dana. Ksiądz Arcybiskup wskazał na obchodzenie i świętowanie tajemnicy pierwszych sobót miesiąca, jako dni szczególnie poświęconych Matce Bożej. Zwrócił uwagę na tajemnicę Eucharystii: „Sama Maryja niech prowadzi dalej wasze myśli i serca. Niech Was przy sobie gromadzi, a Wy w Nią wpatrzeni, na kolanach przy niej trwający wypraszajcie na różańcu łaskę silnej wiary dla siebie, dla Waszych rodzin i dla wszystkich rodzin naszej archidiecezji, Polski Europy i świata”.

15 października 2009 r. – W czasie spotkania z ks. abp. Andrzejem Dzięgą i rozmowy na temat pozwolenia przywozu kamienia z miejsca objawień w Fatimie, dzięki Bożej Opatrzności po raz pierwszy ks. prob. Marek Maciążek wypowiedział znamienne słowa, że w parafii pw. św. Tomasza Ap. w Szczecinie ma być Sanktuarium Dzieci Fatimskich.

17 listopada 2009 r. – Parafia pw. św. Tomasza Ap. otrzymała kamień z miejsca objawień, od ks. bp. Antonio Marto, za pośrednictwem Sekretariatu Fatimskiego.

13 maja 2010 r. – Ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz w czasie uroczystej Mszy św. poświęcił figurki dzieci fatimskich.

9 września 2012 r. – Do wspólnoty parafialnej św. Tomasza AP. przybył ks. bp Fatimy Antonio Marto, który uroczyście wniósł relikwie dzieci fatimskich i udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym.
Po uroczystej Liturgii ks. prob. Marek Maciążek poprosił ks. biskupa o pozwolenie na wykonanie wiernej kopii kaplicy z miejsca objawień w naszej świątyni. Ks. biskup bez żadnych problemów i oporów udzielił pozwolenia. Odpowiednie pisma zostały zawiezione do Fatimy.

11 października 2013 r. – Po Mszy św. odprawionej w kaplicy, pielgrzymi z parafii, udali się do Rzymu na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka, aby być świadkami oraz bezpośrednio uczestniczyć w oddaniu i zawierzeniu świata Matce Bożej z Fatimy.
Z Sanktuarium Dzieci Fatimskich wyruszyła pielgrzymka, w której uczestniczyły dzieci. Na tę wielką uroczystość została zabrana również cudowna figura Matki Bożej Fatimskiej z naszej kaplicy. Przeżycia było wyjątkowe, gdyż powróciły wspomnienie z Fatimy, kiedy to ks. proboszcz dotykał naszą figurę, do tej samej, obecnej teraz na Placu św. Piotra.
Przeogromna radość. Ojciec Święty Franciszek dwukrotnie przejeżdżał obok pielgrzymów ze Szczecina, pobłogosławił ich i dotknął prawą dłonią naszej cudownej figury Pani Fatimskiej, a także przywitał się z niektórymi dziećmi z naszej pielgrzymki. Dziękujemy Bożej Opatrzności i wstawiennictwu dzieci fatimskich Hiacynty i Franciszka, za duchowe przeżycie i umocnienie naszej wiary.

7 sierpnia 2014 r. – W 13. rocznicę posługiwania ks. prob. Marka Maciążka w parafii, została ukończona bryła kościoła łącznie z pokryciem dachu.

4 października 2014 r.Podczas uroczystej Mszy św. zostało ogłoszone Sanktuarium Dzieci Fatimskich – pierwsze na świecie.
Sanktuarium, które staje się jednocześnie pomostem pomiędzy Wschodem a Zachodem. Sanktuarium, które swoim przesłaniem, będzie otwierało serca i granice państw na wezwanie Matki Bożej do modlitwy, pokuty i postu. Przesłaniem ma stać się sam ks. proboszcz przez wypełnianie Maryjnego orędownictwa i być tak pokornym i posłusznym, jak dzieci fatimskie.
Za natchnieniem Ducha Świętego powstaje myśl, aby w roku poprzedzającym 100. rocznicę objawień fatimskich, tzn. 100. rocznicę objawień Anioła wykonać i poświęcić postacie Aniołów, które wskazywać będą drogę do sanktuarium.

13 października 2015 r. – O godz. 15.30 w Fatimie ks. bp Antonio Marto w obecności pielgrzymów ze Szczecina poświęcił postać Anioła. Jest to pierwszy Anioł zawieziony w pielgrzymce dziękczynnej za 10-lecia obecności cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie, w parafii pw. św. Tomasza Ap.

16 marca 2016 r. – Podczas głoszenia rekolekcji fatimskich w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie-Dąbiu, ks. prob. Marek Maciążek wygłosił, w tym dniu, naukę dotyczące wizji piekła, którą Maryja pokazała dzieciom fatimskim: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie – 13 lipca 1917 r. W trakcie jej głoszenia, na terenie jego parafii pw. św. Tomasza Ap. o godz. 10.00 doszło do włamania, w wyniku którego z plebanii skradziono, spośród różnych rzeczy, najcenniejszą – relikwie św. Jana Pawła II.

Niedziela Palmowa 2016 r. – W godzinach porannych pomiędzy 7, a 7.50. ks. prob. Marek Maciążek – ku jego zaskoczeniu oraz zdziwieniu – otrzymał telefon z Watykanu od ks. abp. Konrada Krajewskiego (od 28 czerwca 2018 r. – kardynała), jałmużnika papieskiego, który poinformował ks. proboszcza, iż pragnie przekazać parafii relikwie św. Jana Pawła II – Świętego, od którego to Boże dzieło tutaj na Osiedlu Kasztanowym się zaczęło. Ks. prob. Marek Maciążek z wielką radością odebrał relikwie naszego Wielkiego Rodaka.

2 lipca 2016 r. – W pierwszą sobotę miesiąca w czasie Mszy św., ks. abp Andrzej Dzięga poświęcił postać kolejnego Anioła, który stał się patronem archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i parafii.

9 września 2016 r. – Ks. bp Antoni Długosz z Częstochowy, w obecności dzieci i wiernych, poświęcił postać kolejnego Anioła, którego nazwał Aniołem Dzieci.

9 września 2017 r. – W 100. rocznicę objawień Fatimskich i w 5. rocznicę wniesienia uroczyście relikwii dzieci fatimskich przez ks. bp. Antonio Marto – ks. abp Andrzej Dzięga w obecności ks. bp. Henryka Wejmana i rzeszy kapłanów (ponad 60) i przy wielkiej rzeszy wiernych dokonał konsekracji jedynego na świecie Sanktuarium Dzieci Fatimskich z wierną kopią – repliką kaplicy fatimskiej.
W czasie przeniesienia cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej z tymczasowej kaplicy do sanktuarium, w dzień pochmurny i dżdżysty, miał miejsce Cud Słońca.

8 września 2018 r. – W 1. rocznicę konsekracji Sanktuarium Dzieci Fatimskich wziął udział Lucas de Oliveira z Brazylii – który dostąpił łaski uzdrowienia za wstawiennictwem św. Hiacynty i Franciszka – wraz z rodzicami i siostrą. Uroczystościom przewodniczy ks. bp Henryk Wejman.

23 lutego 2019 r. – Ks. abp Andrzej Dzięga przewodniczył uroczystej Mszy św. odpustowej Świętych Pastuszków, w której wziął udział Nicolas wraz z rodzicami i bratem.

25 marca 2019 r. – Przekazanie w Pałacu Prezydenckim, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, podczas uroczystej Mszy św. w kaplicy prezydenckiej relikwii św. Hiacynty i Franciszka.

7 września 2019 r. – I Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci pod przewodnictwem ks. bp. Stefana Regmunta z Zielonej Góry.

„Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek uczestniczy duchowo w ceremonii otwarcia I Archidiecezjalnej Pielgrzymki Dzieci do Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie.
Prosi Dobrego Boga, by wszyscy uczestnicy pielgrzymek obdarzeni Jego mocą, nigdy nie utracili daru dziecięctwa Bożego i byli zdolni dochować wierności Chrystusowi oraz świadczyć o Jego miłości wobec każdego człowieka.
Ks. Kustosza, Duszpasterzy, Dzieci i ich Rodziców pielgrzymujących do sanktuarium zawierza opiece Matki Bożej i Świętym Pastuszkom z Fatimy oraz z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa”.

8 września 2019 r. – W 2. rocznicę konsekracji Sanktuarium Dzieci Fatimskich uroczystościom przewodniczy ks. abp Juliusz Janusz, nuncjusz apostolski i ks. Krzysztof Białowąs, postulator rzymski.

22 lutego 2020 r. – Odpust św. Pastuszków pod przewodnictwem ks. bp. Henryka Wejmana.

2 maja 2020 r. – W pierwszą sobotę miesiąca ponad 650 rodzin z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i z Polski złożyło Akt Oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi.

12 września 2020 r. – II Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci. Uroczystościom przewodniczy ks. bp Henryk Wejman.

13 września 2020 r. – 3. rocznica konsekracji Sanktuarium Dzieci Fatimskich. Uroczystościom przewodniczy ks. kan. Janusz Szczepaniak, ojciec duchowny AWSD w Szczecinie.

21 października 2020 r. – 15. rocznica przybycia cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej do parafii pw. św. Tomasza Ap.

Uroczystości religijne – od godz. 21.00 do 6.00 – całonocne czuwanie
- godz. 20.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Henryka Wejmana
- godz. 21.00 – Apel Fatimski
- godz. 24.00 – Uroczysta Msza św. – Pasterka Maryjna
- godz. 03.00 – Różanie św. śpiewany – cztery części
- godz. 05.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
- godz. 06.00 – Msza św.

Słowa Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do naszej Parafii na Placu Świętego Piotra w Rzymie.
08 październik 2008 r.

 

Transmisja Radia Maryja z Mszy św. koronacyjnej w naszej parafii.
3 październik 2009 r.

 

Homilia J.E. Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka - ordynariusza sosnowieckiego podczas Uroczystości Nałożenia złotej korony i różańca na Figurę Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii.
03 październik 2009 r.

 
 

Sakramenty
- formalności do spełnienia -

  • Zgłoszenie może dokonać tylko i wyłącznie Rodzic dziecka, będący naszym parafianinem (z innej parafii wymagane jest zezwolenie od księdza z parafii zgłaszającego). Należy przedstawić do wglądu Akt Urodzenia dziecka. Należy uczestniczyć w nauce przedchrzcielnej dla Rodziców oraz Rodziców Chrzestnych. Rodzice Chrzestni nie będący naszymi parafianami winni przedłożyć zezwolenie z parafii do której należą. Należy przedstawić zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
  • Należy przedstawić Metrykę chrztu dziecka.
  • Należy przedstawić: Metrykę Chrztu, Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych należy przedstawić świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
  • Należy przedstawić: Świadectwo Chrztu (wypisane w ostatnim półroczu), spisanie protokołu przedślubnego z ustaleniem daty i godziny zawarcia związku małżeńskiego, dowody osobiste, – świadectwa katechizacji, świadectwa bierzmowania, zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej, wygłoszenie zapowiedzi w swoich parafiach, zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
  • Zgłaszając pogrzeb należy przynieść akt zgonu. W przypadku osoby zmarłej pochodzącej z innej parafii należy dostarczyć zgodę Proboszcza miejsca.

Youtube Widget Slider