Fatima info

Fatima

Dowiedz się więcej

Kancelaria informacje

Kancelaria parafialna

Prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny
kom. 501 082 510

Kancelaria informacje

Kontakt

Zadzwoń do nas w sprawie pielgrzymki
kom. 501 082 510

W naszej parafii zrodziła się nowa inicjatywa duszpasterska ogłoszona przez ks. Proboszcza. Jest nią katecheza formacyjna dzieci. Trzeba przyznać, że pomysł nie należy do nowych, bo w historii Kościoła taka forma była realizowana przez długie lata. Wielu starszych parafian pamięta jeszcze swoją katechezę w budynkach kościelnych. Natomiast, kiedy katecheza wróciła do szkół i wpisała się w program edukacyjny placówki oświatowej, spotkania przy parafii zostały zaprzestane. Dlaczego warto do nich powrócić? 

C. Faucher przypomniał, że misją katechezy jest „przebudzenie, rozpoczęcie lub kształcenie ustawiczne (permanentne) wiary”, a Ks. prof. M. Zając z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znany katechetyk, wspomniał w jednym ze swoich wystąpień: „W Polsce ciężar katechezy przesunął się na środowisko szkolne. Dziś rodzi się prawdziwa konieczność ożywiania wspólnot parafialnych jako środowisk katechetycznych. To zadanie stojące przed parafią jest bezdyskusyjne, gdy weźmiemy pod uwagę sytuację rodzin, w których przekaz wiary i zasad moralnych uległ wyraźnemu załamaniu lub przerwaniu. Tym większe są dzisiaj zadania stojące przed katechizacją dzieci”. 
Wiemy doskonale, że Matka Boża z Fatimy wybrała dzieci do przekazania światu orędzia fatimskiego. To właśnie Franciszek, Łucja i Hiacynta przez kolejne objawienia otrzymywały przekaz katechetyczny. Maryja wyjaśniała im najważniejsze prawdy chrześcijańskiej wiary, zachęcała do praktyk pobożnościowych i uczyła modlitwy. To zaangażowanie w przekaz katechetyczny „Pani z nieba”, chce kontynuować współcześnie ks. Proboszcz. Już w 2017 r. przeżywać będzie setną rocznicę objawień z portugalskiej wioski. Ta rocznica mobilizuje do wysiłku, szczególnie, że nasz budujący się kościół, ma otrzymać wezwanie dzieci fatimskich.

Tematy katechezy przy parafii opracowuje ks. Paweł, a do ich realizacji z godnym podziwu zaangażowaniem włączyły się panie z naszego przedszkola i szkoły. Cały zespół pedagogiczny przygotowuje się do katechezy. Wszyscy starają się, aby była ona jak najlepiej przygotowana i pobudziła dzieci do przeżywania wiary i zrozumienia sakramentów świętych. Nie brakuje w trakcie spotkań dyskusji, zabawy, śpiewów i oczywiście czegoś słodkiego. O to ostatnie zabiega zawsze ks. Proboszcz, bo wie, że dzieci lubią smakołyki. Sam przecież kiedyś był dzieckiem i wielokrotnie wspomina, że pamięta jak sam otrzymywał cukierki od swojego księdza. 
Cieszyć się trzeba, że liczna grupa dzieci przychodzi do kościoła na swoją katechezę. Praca przebiega w grupach, odpowiednich do wieku dzieci. Oprócz przekazywanych treści jest jeszcze uroczyste błogosławieństwo i modlitwa. Wierzymy, że te spotkania zaowocują w przyszłości i wpiszą się w stałą praktykę duszpasterską parafii.

Słowa Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do naszej Parafii na Placu Świętego Piotra w Rzymie.
08 październik 2008 r.

 

Transmisja Radia Maryja z Mszy św. koronacyjnej w naszej parafii.
3 październik 2009 r.

 

Homilia J.E. Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka - ordynariusza sosnowieckiego podczas Uroczystości Nałożenia złotej korony i różańca na Figurę Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii.
03 październik 2009 r.

 
 

Sakramenty
- formalności do spełnienia -

  • Zgłoszenie może dokonać tylko i wyłącznie Rodzic dziecka, będący naszym parafianinem (z innej parafii wymagane jest zezwolenie od księdza z parafii zgłaszającego). Należy przedstawić do wglądu Akt Urodzenia dziecka. Należy uczestniczyć w nauce przedchrzcielnej dla Rodziców oraz Rodziców Chrzestnych. Rodzice Chrzestni nie będący naszymi parafianami winni przedłożyć zezwolenie z parafii do której należą. Należy przedstawić zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
  • Należy przedstawić Metrykę chrztu dziecka.
  • Należy przedstawić: Metrykę Chrztu, Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych należy przedstawić świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
  • Należy przedstawić: Świadectwo Chrztu (wypisane w ostatnim półroczu), spisanie protokołu przedślubnego z ustaleniem daty i godziny zawarcia związku małżeńskiego, dowody osobiste, – świadectwa katechizacji, świadectwa bierzmowania, zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej, wygłoszenie zapowiedzi w swoich parafiach, zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
  • Zgłaszając pogrzeb należy przynieść akt zgonu. W przypadku osoby zmarłej pochodzącej z innej parafii należy dostarczyć zgodę Proboszcza miejsca.

Youtube Widget Slider