Fatima info

Fatima

Dowiedz się więcej

Kancelaria informacje

Kancelaria parafialna

Prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny
kom. 501 082 510

Kancelaria informacje

Kontakt

Zadzwoń do nas w sprawie pielgrzymki
kom. 501 082 510

W pierwszą sobotę października podczas Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej o godz. 12.00, Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga przekazał parafii św. Tomasza Ap w Szczecinie dekret ustanwiający w tym miejscu Sanktuarium Dzieci Fatimskich. „Przez sanktuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego - za aprobatą Ordynariusza miejscowego - pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności" (kan 1230).

Fatima, od blisko stu lat zawiera w sobie prostotę i emanuje pięknem współczującej miłości Boga. To, co najbardziej przyciąga wiernych do tego maryjnego sanktuarium, to przesłanie nadziei. Nieocenioną rolę w tym przesłaniu odgrywają błogosławieni pastuszkowie – Hiacynta, Franciszek oraz służebnica Boża s. Łucja.

Szczecin, parafia św. Tomasza Ap stały się kolejnym takim miejscem w naszej archidiecezji, dokąd udają się wierni, by czcić Matkę Bożą fatimską i dzieci fatimskie. Pobożność ta wzrosła niepomiernie w ostatnich latach, szczególnie w związku z przygotowaniem złotej korony i perłowego różańca dla poświęconej przez J. E. kard. Carlosa Amigo Vallejo z Sewilii figury Pani z Fatimy.

Papież Benedykt XVI 08 października 2008 r. na Placu św. Piotra w Rzymie pobłogosławił koronę i różaniec oraz wypowiedział publicznie przesłanie: „Pozdrawiam Polaków. Witam pielgrzymów ze Szczecina, którzy przygotowują się do koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Jej opiece zawierzam was tu obecnych, wasze rodziny i cały Kościół w Polsce”.

Dnia 09 września 2012 r. podczas nabożeństwa fatimskiego J. E. Ks. Bp Antonio Marto – biskup Fatimy uroczyście wprowadził relikwie Dzieci Fatimskich do parafii św. Tomasza Ap w Szczecinie. Wydarzenie to było jednym z przejawów coraz liczniejszego nawiedzania tej kaplicy przez indywidualne i zorganizowane grupy wiernych, co świadczyło o rosnącym kulcie Matki Bożej i Dzieci Fatimskich.

Przychylając się do prośby ks. kanonika Marka Maciążka, proboszcza parafii św. Tomasza Ap w Szczecinie oraz obserwując wydarzenia związane z tym miejscem, szczególnie etap prac i kończącej się budowy wiernej kopii kaplicy fatimskiej we wnętrzu kościoła, Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga uważał to za wystarczające i uroczyście ogłosił podczas Mszy Św. 04 października 2014 r. parafię św. Tomasza Ap, pierwszym na świecie SANKTUARIUM DZIECI FATIMSKICH.

Ks. dr Paweł Płaczek

Słowa Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do naszej Parafii na Placu Świętego Piotra w Rzymie.
08 październik 2008 r.

 

Transmisja Radia Maryja z Mszy św. koronacyjnej w naszej parafii.
3 październik 2009 r.

 

Homilia J.E. Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka - ordynariusza sosnowieckiego podczas Uroczystości Nałożenia złotej korony i różańca na Figurę Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii.
03 październik 2009 r.

 
 

Sakramenty
- formalności do spełnienia -

  • Zgłoszenie może dokonać tylko i wyłącznie Rodzic dziecka, będący naszym parafianinem (z innej parafii wymagane jest zezwolenie od księdza z parafii zgłaszającego). Należy przedstawić do wglądu Akt Urodzenia dziecka. Należy uczestniczyć w nauce przedchrzcielnej dla Rodziców oraz Rodziców Chrzestnych. Rodzice Chrzestni nie będący naszymi parafianami winni przedłożyć zezwolenie z parafii do której należą. Należy przedstawić zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
  • Należy przedstawić Metrykę chrztu dziecka.
  • Należy przedstawić: Metrykę Chrztu, Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych należy przedstawić świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
  • Należy przedstawić: Świadectwo Chrztu (wypisane w ostatnim półroczu), spisanie protokołu przedślubnego z ustaleniem daty i godziny zawarcia związku małżeńskiego, dowody osobiste, – świadectwa katechizacji, świadectwa bierzmowania, zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej, wygłoszenie zapowiedzi w swoich parafiach, zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
  • Zgłaszając pogrzeb należy przynieść akt zgonu. W przypadku osoby zmarłej pochodzącej z innej parafii należy dostarczyć zgodę Proboszcza miejsca.

Youtube Widget Slider