Fatima info

Fatima

Dowiedz się więcej

Kancelaria informacje

Kancelaria parafialna

Prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny
kom. 501 082 510

Kancelaria informacje

Kontakt

Zadzwoń do nas w sprawie pielgrzymki
kom. 501 082 510

Matka Boża w Fatimie mówiła dzieciom o istocie cierpienia. Chciejmy powrócić do jednego z najtrudniejszych tematów naszej wiary.

Z Pisma Świętego: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23). Bł. Jan Paweł II akcentuje w liście Novo millennio ineunte, że oblicze Boże objawia się na samym początku w tajemnicy cierpienia. Kontakt z osobą cierpiącą otwiera szansę, by dostrzec w osobie cierpiącej Jezusa.
Wracając do historii Kościoła, przypominamy sobie postać św. Wawrzyńca. Żywot Świętego głosi, że przezorny diakon rozdał pieniądze cierpiącym i ubogim. Kiedy sędzia nakazał mu przekazać skarby Kościoła, św. Wawrzyniec zebrał tychże chorych, ubogich i wskazując na nich miał powiedzieć: „Oto są skarby Kościoła”. Cena jaką zapłacił za swoją postawę była okrutna. Odarty ze skóry, przywiązany do rusztu, spłonął jako żywa pochodnia. Wielokrotnie do słów męczennika odnosił się Jan Paweł II, wskazując na człowieka cierpiącego jako najcenniejszy skarb, który Kościół posiada.
Św. Faustyna Kowalska w swoim Dzienniczku napisała: „Aniołowie w niebie zazdroszczą nam dwóch rzeczy: pierwszej – przyjmowania Komunii świętej, a drugiej – cierpienia”.
Widzimy zatem, jakim darem i błogosławieństwem mogą być osoby chore. Bóg przez Maryję wskazał świętą przestrzeń dla ludzi cierpiących na ciele i na duchu. Tym świętym miejscem są Jej sanktuaria. Z racji swojej misji akcentują one istotę cierpienia i stają się uprzywilejowaną przestrzenią dla ludzi chorych. Warto pamiętać, że służba osobom cierpiącym jest sprawdzianem naszej wiary.

Pytanie: Czy szanuję ludzi cierpiących? Czy widzę w nich najcenniejszy skarb Kościoła?

Twoja modlitwa: Dziękujemy Ci, Panie, że posyłasz nam w ciężkich chwilach umocnienie i pocieszenie, by utwierdzić nas w wierze i powołaniu. Że pozwalasz błagać: Przemień, o Jezu, trudny ten czas; że chwile Golgoty przeplecione są chwilami Taboru.

Słowa Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do naszej Parafii na Placu Świętego Piotra w Rzymie.
08 październik 2008 r.

 

Transmisja Radia Maryja z Mszy św. koronacyjnej w naszej parafii.
3 październik 2009 r.

 

Homilia J.E. Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka - ordynariusza sosnowieckiego podczas Uroczystości Nałożenia złotej korony i różańca na Figurę Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii.
03 październik 2009 r.

 
 

Sakramenty
- formalności do spełnienia -

  • Zgłoszenie może dokonać tylko i wyłącznie Rodzic dziecka, będący naszym parafianinem (z innej parafii wymagane jest zezwolenie od księdza z parafii zgłaszającego). Należy przedstawić do wglądu Akt Urodzenia dziecka. Należy uczestniczyć w nauce przedchrzcielnej dla Rodziców oraz Rodziców Chrzestnych. Rodzice Chrzestni nie będący naszymi parafianami winni przedłożyć zezwolenie z parafii do której należą. Należy przedstawić zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
  • Należy przedstawić Metrykę chrztu dziecka.
  • Należy przedstawić: Metrykę Chrztu, Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych należy przedstawić świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
  • Należy przedstawić: Świadectwo Chrztu (wypisane w ostatnim półroczu), spisanie protokołu przedślubnego z ustaleniem daty i godziny zawarcia związku małżeńskiego, dowody osobiste, – świadectwa katechizacji, świadectwa bierzmowania, zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej, wygłoszenie zapowiedzi w swoich parafiach, zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
  • Zgłaszając pogrzeb należy przynieść akt zgonu. W przypadku osoby zmarłej pochodzącej z innej parafii należy dostarczyć zgodę Proboszcza miejsca.

Youtube Widget Slider